Kursplan för Gendered Bodies: Theories and Challenges

Gendered Bodies: Theories and Challenges

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN022
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-23
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är en obligatorisk del av masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten ha

 • Kännedom om olika kritiska feministiska perspektiv på kropp och förkroppsligande
 • Förståelse för hur gränser och platser blir betydelsefulla för hur kroppar uppfattas och levs
 • Kunskap om hur kroppar och förkroppsliganden historiskt har konstituerats i relation till begrepp som normalt och onormalt, och förmåga att problematisera om, och hur, dessa kroppskonstitutioner har sociala, kulturella och politiska dimensioner
 • Vidareutvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande samt till att kommunicera idéer i tal och skrift

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av olika synsätt på kroppar och kroppslighet inom feministisk teori. Kursen omfattar djupgående diskussioner om kropp, förkroppsligande, gränser, gränsöverskridanden och normalitet. Kroppens stabilitet, viskositet, och subversiva potential diskuteras, särskilt i relation till den könade kroppen.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier.

Examination

Examinationen omfattar muntliga presentationer och en skriftlig inlämningsuppgift på ett av kursens teman, samt deltagande i de obligatoriska seminarierna. Alla uppsatser kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 35, 2019

Reading List

Reading list

 • Ah-King, Malin; Hayward, Eva Toxic Sexes: Perventing Pollution and Queering Hormone Disruption

  O-Zone: A Journal of Object-Oriented Studies, 2013

  link to article

  1:1-14 (15 s)

 • Ahmed, Sara Orientations : Towards a Queer Phenomenology

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  vol. 12 (2007) nr. 4 s. 543-574

  (29 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahmed, Sara Some Preliminary Remarks on the Founding Gestures of the "New Materialism"

  Ingår i:

  The European journal of women's studies.

  vol. 15 (2008) nr. 1 s. 23-39

  (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ahuja, Neel Gender: Metter: Colonialism

  Ingår i:

  Gender : Matter

  Macmillan Reference USA,

  (2017) s. 237-253

  (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Barad, Karen Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  vol. 28 (2003) nr. 3 s. 801-831

  (30 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Birke, Lynda Feminism and the biological body

  New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ. Press, 2000

  Kapitel 1, 2 and 4 (60 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bond, Emma Writing Migration through the Body

  1st ed. 2018.: Cham: Springer International Publishing AG, 2018

  Kapitel 1-4, s. 1-148 (148 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bordo, Susan Cassie's Hair

  Ingår i:

  Hekman, Susan J.; Alaimo, Stacy Material feminisms

  Bloomington: Indiana University Press, 2008

  (2008) s. 400-424

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bremer, Signe Penis as risk: A Queer Phenomenology of two Swedish transgender women's narratives on gender correction

  Ingår i:

  Somatechnics

  2011-

  vol. 3 (2013) nr. 2 s. 329-350

  (22 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butler, Judith Bodies that matter : on the discursive limits of "sex"

  New York: Routledge, 1993

  s. 1-16 (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davis, Kathy "My Body is My Art": Cosmetic Surgery as Feminist Utopia

  Ingår i:

  Price, Janet; Shildrick, Margrit Feminist theory and the body : a reader

  New York: Routledge, c1999.

  (1999) s. 454-465

  (12 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dworkin, Shari L.; Wachs, Faye Linda Body panic : gender, health, and the selling of fitness

  New York: New York University Press, cop. 2009

  Kapitel 3, 4 och 5 (94 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gale, Maggie B. Resolute Presence, Fugitive Moments, and the Body in Women’s Protest Performance

  Ingår i:

  Contemporary theatre review.

  Chur: Harwood Academic Publishers, 1992-

  vol. 25 (2015) nr. 3 s. 313-326

  (13 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grosz, E. A. Becoming undone : Darwinian reflections on life, politics, and art

  Durham: Duke University Press, 2011

  Kapitel 7,8 och 9. s. 99-143 (45 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hekman, Susan Constructing Ballast: an ontology for Feminism

  Ingår i:

  Hekman, Susan J.; Alaimo, Stacy Material feminisms

  Bloomington: Indiana University Press, 2008

  (2008) s. 85-120

  (35 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hird, M.J. Digesting Difference: Metabolism and the Question of Sexual Difference

  Ingår i:

  Configurations

  vol. 20 (2012) s. 213-238

  (25 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • hooks, bell Eating the Other

  Ingår i:

  Gilmartin, Christina; Lydenberg, Robin; Hesse-Biber, Sharlene Nagy Feminist approaches to theory and methodology : an interdisciplinary reader

  New York: Oxford Univ. Press, 1999

  (1999) s. 179-194

  (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kalof, Linda Animal blood sport : a ritual display of masculinity and sexual virility

  Ingår i:

  Sociology of sport journal

  Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers, Inc., 1984-

  vol. 31 (2014) nr. 4 s. 438-454

  (16 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kier, Bailey Interdependent ecological transsex: Notes on re/production, "transgender" fish, and the management of populations, species, and resources

  Ingår i:

  Women & performance : a journal of feminist theory

  New York, N.Y.: Women & Performance Project at the Dept. of Performance Studies, New York University/Tisch School of the Arts, 1983-

  vol. 20 (2010) nr. 3 s. 299-319

  (21 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kimura, Aya Hirata Hidden hunger : gender and the politics of smarter foods

  Ithaca, New York: Cornell University Press, 2013.

  Kapitel 3, s. 39-61 (22 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Langston, Nancy Toxic bodies : hormone disruptors and the legacy of DES

  New Haven: Yale University Press, 2011

  Kapitel 1,3,4,6,8 (totalt 87 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lorde, Audre Age, race, class, and sex: women redefining difference

  Ingår i:

  Lorde, Audre Sister outsider : essays and speeches

  Berkeley, Calif.: Crossing Press, c2007.,

  (2007) s. 114-124

  (10 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Luke, Brian Violent Love : Hunting, Heterosexuality, and the Erotics of Men's Predation

  Ingår i:

  Feminist studies

  New York: 1972-

  vol. 24 (1998) nr. 3 s. 627-655

  (28 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moi, Toril What is a woman? : and other essays

  Oxford: Oxford University Press, 1999

  s. 3-120 (118 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neimanis, Astrild Posthuman Phenomenologies for Planetary Bodies of Water

  Ingår i:

  Åsberg, Cecilia; Braidotti, Rosi A feminist companion to the posthumanities

  Cham: Springer, [2018]

  Artikel i PDF

  (2018) s. s. 55-66

  (11 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Phelan, Peggy Unmarked : the politics of performance

  London: Routledge, 1993

  s. 1-110 och 146-166 (129 s) Obs! Kan också finnas utgiven år 2003.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schneider, Rebecca New Materialisms and Performance Studies

  Ingår i:

  TDR : the drama review

  Cambridge: MIT Press, 1986-

  vol. 59 (2015) nr. 4 s. 7-17

  (10 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sullivan, Nikki; Stryker, Susan King's Member, Queen's Body: Transsexual Surgery, Self-Demand Amputation and the Somatechnics of Sovereign Power

  Ingår i:

  Sullivan, Nikki; Murray, Samantha Somatechnics : queering the technologisation of bodies

  Farnham: Ashgate, cop. 2009

  (2009) s. 49-64

  (15 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • TallBear, Kim Genomic Articulations of Indigeneity

  Ingår i:

  Social studies of science.

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 43 (2013) nr. 4 s. 509-534

  (25 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tuana, Nancy Viscous porosity: witnessing Katrina

  Ingår i:

  Hekman, Susan J.; Alaimo, Stacy Material feminisms

  Bloomington: Indiana University Press, 2008

  (2008) s. 85-120

  (26 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Weaver, Harlan “Becoming in Kind” : Race, Class, Gender, and Nation in Cultures of Dog Rescue and Dogfighting

  Ingår i:

  American quarterly

  Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1949-

  Artikel i Project MUSE

  vol. 65 (2013) nr. 3 s. 689-709

  (20 s)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Young, Iris Marion Throwing like a girl : a phenomenology of feminine body comportment, motility and spatiality

  Ingår i:

  Human studies : a journal for philosophy and the social sciences

  Dordrecht: Kluwer, 1978-

  (20 s)

  3(1980):2, s. 137-156

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan