Kandidatprogram i musikvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i musikvetenskap 2022/2023
Anmälan

Kandidatprogrammet i musikvetenskap ger dig en ordentlig grund i musikteori så att du förstår hur musik är uppbyggd, oavsett om det är konstmusik, populärmusik eller annan slags musik. Du studerar också musik från olika tider och kulturer, och lär dig förstå musikens plats i vår samtidskultur. Programmet förbereder dig för arbetsmarknaden samtidigt som det lägger grunderna för dig som vill bli musikforskare.

Om programmet

På kandidatprogrammet i musikvetenskap studerar du både samtida och historisk musik och musikkulturer. Du får träna på att hantera musik i både notskrift och klingande form samt lär dig analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det ger dig en ordentlig grund i musikteori, så du förstår hur musik är uppbyggd, oavsett om det är konstmusik, populärmusik eller annan slags musik.

Du kommer att träna på notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och mycket annat som gör dig attraktiv på en internationell arbetsmarknad. Denna tekniska specialkunskap om musikens former och uttryck är något som yrkesverksamma inom musikområdet framhåller som betydelsefullt för anställningsbarhet.

Utbildningen ger dig:

  • teknisk specialkunskap som ökar din anställningsbarhet
  • nära kontakt med musikbranschen
  • färdigheter i att hantera musik i både notskrift och klingande form.
Under utbildningen får du också många möjligheter att stifta bekantskap med musikbranschen. Tidigare studenter har bl.a. gjort studiebesök och praktik på Musikverket och på konserthus i Stockholm och Uppsala och träffat musikjournalister, konsertproducenter, tonsättare och personer som arbetar på skivbolag, Sveriges Television och STIM.

Allt detta ger dig verktyg att formulera dig kring musik och kunskap om hur musiklivet i Sverige fungerar och är organiserat.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med musikvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Anna Bjermqvist
Kommer från: Sundsvall

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid intresserat mig för musik, men att faktiskt jobba med det har känts som en avlägsen dröm. Jag funderade på andra program ett tag, men beslutade mig sedan för att satsa på något jag faktiskt tyckte var intressant och roligt, och det ångrar jag inte en sekund! Jag valde just Uppsala för att få helhetsupplevelsen och erfarenheten av ett riktigt studentliv.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Den har överträffat mina förväntningar! Dessutom har det uppenbarat sig vilken otrolig fördel det är att ha en gedigen musikteoretisk grund när man kommer ut till yrkeslivet, även om man vill jobba runtomkring själva musikskapandet, till exempel på skivbolag eller med kommunikation. Utbildningen har hittills erbjudit en bra variation av teoretisk och praktisk utbildning. Vi har också gjort flera studiebesök, vilket har varit uppskattat. Dessutom har vi två fria terminer där man får chans att anpassa sin utbildning efter vad man vill få ut av den, eller att göra praktik.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det mest intressanta har varit hur mycket man faktiskt lär sig runtomkring musiken. Jag har bland annat lärt mig om journalistik, politik och historia, men alltid genom ett musikperspektiv, vilket har varit jätteintressant. Det roligaste för mig har dock varit min nyfunna kärlek för musik, och främst klassisk musik.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Grupperna på musikvetenskapen är relativt små jämfört med andra utbildningar. Dessutom delar vi ju alla ett stort intresse för musik. Så att delta på alla föreläsningar och umgås med de andra kursarna är ett stort tips! Att bli medlem och engagera sig i en nation är också ett bra sätt för att få nya vänner. Jag upplever att alla är öppna för nya bekantskaper.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Hela Uppsala är präglat av studenterna. Förutom att utbildningen och lärarna är jättebra så finns det otroligt mycket runt om att delta i, oavsett vad man har för intressen och budget. Jag har till exempel engagerat mig i studenternas egen radiokanal Studentradion 98,9. Perfekt merit att ha på CV:t efter examen!

Vad har varit mest utmanande?
– Från början tyckte jag det var svårt att hitta rätt studieteknik inför tentaplugg och liknande. Mitt bästa tips är enkelt – gå på alla föreläsningar och anteckna det lärarna säger, med det kommer man långt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få en bra grund inför det kommande yrkeslivet. Jag ville även försöka lista ut vad jag faktiskt ville jobba som, vilket jag har upptäckt under utbildningens gång. Jag har valt att läsa medie- och kommunikationsvetenskap under mina fria terminer för att få så bra förutsättningar som möjligt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Orvars krog. Med en burgare i ena handen, en öl i den andra och i goda vänners lag.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Går det att svara något annat än Valborg här?

Vad gör du om fem år?
– Om man får drömma så jobbar jag som musikredaktör på en radiokanal för klassisk musik.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet i musikvetenskap omfattar tre års heltidsstudier om totalt 180 högskolepoäng (hp). Fyra terminer läser du kurser inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. Under hela utbildningen har du fortlöpande möjlighet att delta i seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar som vi erbjuder.

Det första året läser du grundläggande musikkunskap. Det innefattar:

  • en översiktskurs i västerländsk konstmusik
  • två fördjupningskurser i musikvetenskap
  • två kurser i musikteori
  • en kurs som behandlar världsmusik
  • en kurs som behandlar musiken i det populära
  • en uppsatskurs
Tredje terminen är en fördjupningskurs i musikteori där du får träna dina musikaliska hantverkskunskaper utförligt. Du läser också en kurs om musikkritik och en kurs som behandlar musiklivets organisation och strukturer.

Under termin fyra och fem läser du valbara kurser om 60 hp, varav minst 30 hp måste vara inom ett biämne. Du kan under dessa terminer också välja att läsa utomlands eller göra praktik.

Sista terminen gör du ditt examensarbete och läser kurser i musikvetenskapens metoder och musikanalys.

Kurser inom programmet

Termin 1
Musikvetenskap A, 30 hp

Termin 2
Musikvetenskap B, 30 hp

Termin 3
Fördjupningskurs i musikteori, 15 hp
Musikkritik och estetisk värdering, 7,5 hp
Musiklivets organisation och strukturer, 7,5 hp

Terminerna 4 och 5
Valfria kurser och/eller utlandsstudier, 60 hp, varav minst 30 hp inom biämne; möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6
Examensarbete, 15 hp
Musikvetenskapens metoder, 7,5 hp
Musikanalys, 7,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. På examensarbetet får du också individuell handledning.

Undervisningsspråket är normalt svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Utbildningen ges på dagtid i Uppsala.

Karriär

Utbildningen förbereder dig för en bred arbetsmarknad inom många skiftande områden där musik ingår. Tidigare studenter arbetar till exempel som musikkritiker, musikproducent eller som administratör inom olika delar av musiksektorn. Bland arbetsgivarna finns konserthus, konsertarrangörer, radio/TV, kulturskolor och musikinstitutioner som Musikverket.

Programmet ger dig också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och skapa en grund för en fortsatt akademisk karriär inom musikområdet.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i musikvetenskap

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5080 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@musik.uu.se

018-471 68 65

Institutionen för musikvetenskap

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 633, 751 26 UPPSALA

018-471 6865 018-471 6250