Etnologi - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Etnologi - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Etnologi är en vetenskap som är nyfiken på sin vardag och sätter människan som kulturvarelse i fokus. Etnologer söker svar på frågor som: Hur skapas känslor av tillhörighet eller exkludering i det mångkulturella Sverige? Finns det något som kan kallas ett svenskt kulturarv och vad är det i så fall? Masterprogrammet i humaniora, inriktning etnologi ger en ämnesmässig fördjupning i ett antal kulturteoretiska frågor och perspektiv.

Om programmet

Programmet är utformat för att ge dig utrymme att specialisera dig och skapa en egen profil som passar ditt intresseområde.

Masterprogrammet i humaniora, inriktning etnologi löper över två år, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Den ettåriga utbildningen ger fördjupad kunskap inom etnologisk metod och teori samt möjligheten att utföra ett fältarbete. Möjlighet att göra kortare praktik finns också.

Den tvååriga utbildningen breddar och fördjupar din kompetens genom att erbjuda möjligheter att läsa ytterligare kurser i etnologi eller andra relevanta ämnen samt genom att göra en kortare praktik.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med etnologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av en masteruppsats om 45 högskolepoäng. För magisterexamen är uppsatsen på 30 hp. Därtill består programmet av obligatoriska eller valbara kurser inom huvudområdet, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:
Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp
Etnografi, 7,5 hp
Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 hp
Metod och text i aktuell etnologisk forskning, 7,5 hp

De två första kurserna samläses med det internationella masterprogrammet i kulturantropologi och ges till övervägande del på engelska. Det två andra kurserna läses med fördel under första året. Övriga kurser är valbara.

Om undervisningen

Samtliga av institutionens kurser på avancerad nivå ges på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma.

Karriär

En examen i etnologi på avancerad nivå är meriterande för arbete inom kultursektorn, musei- och arkivvärlden, journalistik samt inom myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Den ger även behörighet till forskarutbildningen inom etnologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Etnologi

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp etnologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018 – 471 7949

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.