Litteraturvetenskap - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Litteraturvetenskap - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Vill du arbeta med kulturförmedling? Då kan masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap vara något för dig. Programmet öppnar för arbete inom såväl statlig förvaltning som inom förlag och mediavärlden eller andra kulturkommunicerande yrken. Programmet möjliggör även karriärer inom utbildningsväsendet samt ger behörighet att söka forskarutbildning.

Om programmet

Inom Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap får du stora möjligheter att fördjupa dig inom en rad skilda forskningsdiscipliner, såsom litteratursociologi, genusvetenskap, ekokritik, retorik, barn- och ungdomslitteratur, litteraturteori och intermedialitet, förutom mer historiskt inriktade studier. Du har också möjlighet att följa en studiegång med inriktning på förlagskunskap. Därutöver har du stor frihet att sätta samman din examen med kurser inom den historisk-filosofiska fakulteten, till exempel med kurser i etnologi, filosofi, genusvetenskap, idéhistoria eller retorik. Huvudnumret i programmet är författande av en vetenskaplig uppsats.

Programmet ger en god grund för vidare doktorandstudier men även goda karriärmöjligheter inom områden som involverar kulturförmedling. Kurserna är seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation. Det akademiska skrivandet tränas i varierade skrivuppgifter. Vi rekommenderar också att du följer det högre seminariet i litteraturvetenskap, där du får kontakt med doktorander, professorer och lektorer och kan ta del av den aktuella forskningen på institutionen

Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik. Ofta har våra studenter praktiserat på förlag, tidskrifter, medieföretag eller kulturförmedlande institutioner som teatrar, muséer och kulturfestivaler.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med litteraturvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp) samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp. Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare.

Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i litteraturvetenskaplig teori och metod. Övriga kurser inom ditt huvudområde är valbara och speglar den aktuella forskningen på området. Därtill kommer valbara kurserna på avancerad nivå som väljs ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen.

För magisterexamen (60 hp) läser du under termin 1-2 en valfri kurs om 7,5 hp inom litteraturvetenskap och två valfria kurser om 7,5 hp inom fakultetens och institutionens utbud av kurser på avancerad nivå.

Därutöver gör du ett examensarbete om 30 hp. Arbetet med uppsatsen förläggs lämpligen över båda terminerna

För masterexamen (120 hp) läser du under termin 1-4 tre valfria kurser om 7,5 hp inom litteraturvetenskap, varav en ska vara historiskt inriktad och en kan utgöras av praktik. Du väljer själv när du vill läsa kurserna under utbildningsgången, men du måste läsa minst tre kurser inom ämnet litteraturvetenskap.

Under termin 1-4 ingår också sex valbara kurser om 7,5 hp från fakultetens och institutionens hela utbud av kurser inom den avancerade nivån. 7,5 eller 15 hp av kurserna kan utgöras av praktik.
 
Under programmets två år gör du ett examensarbete om 45 hp. Hur arbetet med uppsatsen förläggs är flexibelt, men lämpligen sker huvuddelen av det under termin 2-4.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, bland annat genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap, ger dig möjlighet att arbeta med kulturförmedling i olika former, inom såväl statlig förvaltning som förlag, mediavärlden eller andra kulturkommunicerande yrken. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan samt för fortsatt akademisk karriär. Våra tidigare studenter har fått jobb exempelvis som litteraturkritiker, inom förlagsvärlden eller som kommunikatörer både inom offentlig verksamhet och inom näringslivet. En rätt stor grupp har fortsatt till doktorandstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Litteraturvetenskap

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5061 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018 – 471 7949

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.