Musikvetenskap - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Musikvetenskap - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Inriktningen musikvetenskap på masterprogrammet i humaniora ger dig goda förutsättningar för en karriär inom musikforskningen samt många andra områden inom musik- och kultursektorn. Vi arbetar med aktuella perspektiv från olika fält inom musikvetenskapen, med en tonvikt på forskningsrelaterade färdigheter som kan tillämpas på musikrelaterade ämnen i bred mening.

Om programmet

Masterprogrammet är utvecklat för att ge en stark och bred kompetens inom det vetenskapliga studiet av musik och musikrelaterade fenomen i alla dess förekommande former. Som student tränar du upp ett precist och analytiskt perspektiv på musik både som klingande form, som noterade källor samt på olika utsagor och förhållningssätt till musik.

Du får bygga upp egen expertis på ett specialområde genom arbetet med en uppsats, under handledning och mentorskap från seniora forskare och lärare. Förutom ett brett kursutbud inom musikvetenskap och möjligheter att välja kurser från andra humanistiska ämnen finns också möjligheten att läsa en termin vid ett utländskt lärosäte. Våra alumner har fortsatt sina karriärer som doktorander, inom annat akademiskt arbete, journalistik, public service, musikadministration, samt inom arkiv och bibliotekssektorn.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med musikvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning musikvetenskap, löper över två år men det är även möjligt att läsa en ettårig magisterutbildning. För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurserna sker under masterårets fyra perioder, två kursperioder under hösttermin och två under vårtermin.

Kurser inom programmet

Filmmusikstudier (7,5 hp)
Musikanalys: noterad musik (7,5 hp)
Music and Cultural Exchange in Early Modern Times (7,5 hp)
Att analysera musik utan notation (7,5 hp)
Musiketnologiska perspektiv (7,5 hp)
Aktuella perspektiv i populärmusikstudier (7,5 hp)
Historisk musikvetenskap (7,5 hp)
Musikestetik (7,5 hp)
Musik och kulturteori (7,5 hp)
Musik, kultur och religion i Mellanöstern (7,5 hp)
Projektplan för masteruppsats (7,5 hp)
Verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp)

Om undervisningen

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Undervisningsformerna är seminarier, föreläsningar och fortlöpande presentationer av studenternas egna arbeten.

Kurserna examineras i regel både genom aktivt seminariedeltagare och hemtentamina.

Kurserna i musikvetenskap ges på engelska. Det är obligatoriskt att läsa minst en av två tematiskt inriktade teori- och metodkurser. Dessa är komplementära, kan läsas oberoende av varandra och erbjuds vartannat år vardera. Övriga kurser är valbara. Normalt ges utöver teori- och metodkurserna ytterligare en kurs i musikanalys under vårterminerna och en tematisk kurs vardera under höst och vår.

Studenter på programmet har möjlighet att göra en poänggivande praktik under fem veckor (motsvarande 7,5 hp) efter samråd med studierektor för avancerad nivå och berörd praktikplats.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS. Studenter på programmet har tidigare studerat i exempelvis Tyskland (Heidelberg) och Storbritannien (Royal Holloway, University of London).

Karriär

Detta program ger dig goda analytiska, teoretiska och professionella verktyg för en karriär i många olika delar av musiksektorn.

Tidigare studenter har fortsatt sitt arbete inom akademiskt arbete, journalistik, musikmedier och administration och i arkiv- och bibliotekssektorn inom musik. Programmet ger dig en stark bas för en fortsatt akademisk karriär inom musikvetenskaplig forskning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Musikvetenskap

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5070 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs förkunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.