Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Estetik (Aesthetics)

Inom Masterprogram i humaniora inriktning estetik, 120 hp, skriver studenten oftast två examensarbeten, ett självständigt arbete mot magisterexamen om 30 hp samt ytterligare ett självständigt arbete mot masterexamen om 15 hp.

År 1
Första terminen läser studenterna två valfria 7,5 hp kurser samt påbörjar sina examensarbeten (magister). Andra terminen fortsätter de med sina examensarbeten samt läser ytterligare två 7,5 hp valfria kurser. Kurserna väljs från historisk-filosofiska fakultetens kursutbud för avancerad nivå.

År 2
Tredje terminen läser studenterna fyra 7,5 hp valfria kurser. Fjärde terminen läser de ytterligare två 7,5 hp valfria kurser samt skriver sina examensarbeten (master).

Ibland (men sällan) väljer en student att skriva ett större examensarbete omfattande 45 hp i stället för ett 30 hp magisterarbete och ett 15 hp masterarbete. I dessa fall läses termin 1 fyra valfria kurser och, därefter består terminerna av två valfria kurser om 7,5 hp, samt 15 hp examensarbete. 

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017:

  • Senaste studieplan för inriktningen Estetik (giltig från HT 2017)