Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Konstvetenskap (Art History)

Termin 1

År 1
På höstterminen läser studenterna kurser omfattande 22,5 hp. En av dessa kurser ska vara den obligatoriska kursen ”Generalia” (7,5 hp) som äger rum under period 1. Studenterna bör också aktivt delta i uppsatsseminarieserien ”Vetenskapligt skrivande” (7,5 hp) inom kursen Examensarbete, som kan äga rum period 1 eller 2. I övrigt läser studenten två valfria kurser.

Generella, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp

Termin 2

Den följande vårterminen läser studenterna kurser omfattande 22,5 hp. En av dessa ska vara den obligatoriska kursen ”Det konstvetenskapliga fältet” (7,5 hp) under period 4. Övriga är valfria. Studenten ägnar 7,5 hp åt examensarbetet (materialinsamling och fördjupning). Studenten deltar också i det högre seminariet vid konstvetenskapliga institutionen. I den mån ämnet för examensarbetet passar in i någon av fakulteternas forskningsnoder rekommenderas studenten istället vara aktiv i denna inom ramen för examensarbetet.

Valfri kurs, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Det konstnärliga fältet, 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp

Termin 3

År 2
På höstterminen läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp och ägnar examensarbetet 15 hp. Under vårterminen gäller samma upplägg. Ventilering av examensarbetet äger rum i slutet av vårterminen. Eventuell verksamhetsförlagd utbildning bör lämpligen äga rum under loppet av år 2, omfattande 7,5 hp eller 15 hp. Eftersom arbetsgivare ofta föredrar att VFU:n går på heltid bör studenten planera sina studier så att det är möjligt. Eventuella utlandsstudier bör också äga rum under år 2, företrädesvis under höstterminen.

Valfri kurs, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Valfri kurs, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017:

  • Senaste studieplan för inriktningen Konstvetenskap (giltig från HT 2017)