Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Musikvetenskap (Musicology)

OBS: Studiegången skiljer sig något beroende på om studenten påbörjar studierna under udda eller jämnt år. Studenterna kan välja att disponera kursen i Examensarbete i musikvetenskap för masterexamen på ett annat sätt, beroende på hur de disponerar kursläsning och ev. utlandstermin.

Termin 1

På höstterminen läser studenterna kurser omfattande 30 hp. En av dessa kurser ska vara en obligatorisk kurs i Teori och metod, antingen ”Musikvetenskapens metoder och teorier 1” med inriktning på historiografi (7,5 hp, jämna år) eller ”Musikvetenskapens teori och metod 2 med inriktning mot kulturstudier”(7,5 hp, udda år), vilka ges under period 1. Musikvetenskapliga institutionen ger även en kurs i Musikestetik (7,5 hp), som är valfri. Därutöver går studenterna två valfria kurser om 7,5 hp.

Studenterna inbjuds också att delta i masterprogrammets uppsatsseminarium, med ca 4 träffar per termin.

Musikvetenskapens metoder och teorier 1 (jämna år) eller 2 (udda år), 7,5 hp, period 1. Obligatorisk.
Valfri kurs, 7,5 hp, period 1
Musikestetik, 7,5 hp, period 2. Valfri
Valfri kurs, 7,5 hp, period 2

Termin 2

På vårterminen läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp, samt ägnar motsvarande 15 hp åt examensarbetet. Institutionen ger en kurs i musikanalys (period 3) och en temakurs vars innehåll varierar (period 4). Denna termin kan också ägnas åt utlandsstudier.

Musikanalys, 7,5 hp, period 3, valfri
Valfri kurs, 7,5 hp, period 4
Tidigmoderna hovbaletter: text, kropp och representation, 7,5 hp, period 4, valfri
Examensarbete, 7,5 hp, period 3 & 4, obligatorisk

Termin 3

På höstterminen år 2 läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp, samt ägnar motsvarande 15 hp åt examensarbetet. Institutionen för musikvetenskap ger en kurs i Musikvetenskapens metoder och teorier, som är valfri för andraårsstudenter. Denna termin kan också ägnas åt utlandsstudier.

Musikvetenskapens metoder och teorier 1 eller 2, 7,5 hp, period 1, obligatorisk
Valfri kurs, 7,5 hp, period 2
Examensarbete, 15 hp, period 1-2, obligatorisk

Termin 4

På vårterminen år 2 läser studenterna valfria kurser omfattande 15 hp, samt ägnar motsvarande 15 hp åt examensarbetet.

Valfri kurs, 7,5 hp, period 3
Musiketnologiska perspektiv, 7,5 hp, period 4, valfri
Examensarbete, 15 hp, period 3-4, obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017:

  • Senaste studieplan för inriktningen Musikvetenskap (giltig från HT 2017)