Studieplan för Masterprogram i humaniora

Master's Programme in the Humanities

Inriktning: Genusvetenskap (Gender Studies)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Genusvetenskap (giltig från HT 2015)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Valfri kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 7,5 hp

Period 4

Termin 3

Valfri kurs, 7,5 hp/VFU 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp/VFU 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Examensarbete, 7,5 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Examensarbetet

Examensarbetet omfattar totalt 45 hp och är uppdelat på sex delkurser, varav den första förläggs till termin 2 (T2) under läsår 1. Ett andra uppsatsblock ligger under T3, och huvuddelen under T4. Examensarbetet består av dels självständigt arbete, dels handledning, dels opposition på annans samt försvar av eget examensarbete. Ventilering/diskussion av eget och andras skrivande sker också fortlöpande under hela utbildningen inom ramen för kursen 5

”Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess”, vilken löper på 1/16-dels studietakt under utbildningens samtliga fyra terminer. I denna kurs ingår presentation av uppsatsskiss/idé; ventilering av uppsats-PM och delar av uppsatsmanuset, samt ventilering av VFU-rapport. Denna kurs är exklusiv för programmets studenter.