Ett tvärvetenskapligt program

Masterprogrammet i musikvetenskap förbereder dig för en karriär som forskare.

Sök

Masterprogram i musikvetenskap

Masterprogrammet i musikvetenskap är ett internationellt masterprogram med tvärvetenskaplig profil. Det ger dig en bred bas för en forskarkarriär i musikvetenskap såväl som för andra arbetslivsmöjligheter inom musik. Utbildningen kombinerar moderna teoretiska perspektiv med djupgående metodologiska färdigheter. Det ger dig också analytiska redskap för att förstå musikens funktion samt musikaliska kulturer i nutida och historiska samhällen. Du kan välja att specialisera dig inom olika deldiscipliner, såsom historisk musikvetenskap, musiketnologi eller populärmusikstudier. Med ett fokus på teoretisk och metodologisk utveckling inom humaniora, såväl som på mer praktiska färdigheter och kompetens relevant för arbetslivet, kommer du att ta en masterexamen med inriktning på musikvetenskap.

Behörighetskrav

En kandidatexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng (dvs. tre års heltidsstudier) i humaniora eller samhällsvetenskap, med minst 60 högskolepoäng inom musikvetenskap, musiketnologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande gymnasieskolans Engelska B.

Ansökan

Ansökan görs via http://www.antagning.se. Deadline för ansökan till masterprogrammet är för svenska studenter densamma som till övriga universitetsutbildningar.

Avgifter

För medborgare från länder utanför EU, EES och Schweiz krävs ansöknings- och terminsavgifter.

Avgift, första terminen: 50 000 SEK

Sammanlagd avgift för utbildningen: 200 000 SEK

Sista datum att ansöka för internationella studenter är 15 januari.

För mer information om masterprogrammet med inriktning musikvetenskap, kontakta  studierektor för avancerad nivå Mattias Lundberg: mattias.lundberg@musik.uu.se.

Stipendiemedel för masterstudenter

Institutionen för musikvetenskap utlyser en gång per termin medel (ca. 5 000 - 10 000 kr) för studenter inskrivna på Masterprogrammet i humaniora med musikvetenskap som huvudämne. Medlen är avsedda för kostnader i samband med fältarbete, resor till arkiv, reprokostnader, deltagande i konferenser eller motsvarande utgifter relaterade till studentens akademiska arbete.

Inkomna ansökningar behandlas löpande, men deadline för ansökan om medel att användas under vårterminer är 15 mars och för höstterminer 15 oktober.

Ansökan ställs till:

Mattias Lundberg
Inst. för musikvetenskap
Uppsala universitet
Box 633
751 26 UPPSALA

Ansökan lämnas in som Word eller PDF-dokument, där studenten formulerar på max två sidor:

  • vilken summa som söks
  • syftet med medlen, om de skulle beviljas
  • en budget över de beräknade utgifterna
Senast uppdaterad: 2023-01-25