Kandidatprogram i musikvetenskap

Kandidatprogrammet i musikvetenskap i Uppsala förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på musikområdet samtidigt som det ger grunderna för dig som vill bli musikforskare. Programmet omfattar 3 års heltidsstudier (180 hp), varav fyra terminer inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. Inom musikvetenskap läser du kurser i musikhistoria, musikteori, världsmusik, populärmusik, musikkritik, musiklivets strukturer och musikanalys. Du skriver även ett examensarbete som omfattar 15 hp. Termin 4 och 5 har du möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att välja kurser inom andra ämnen. Av de 60 hp du ska läsa under dessa terminer måste 30 hp vara inom ett biämne. Det är även möjligt att studera utomlands eller göra praktik på en arbetsplats under dessa terminer. En fortlöpande verksamhet med gästföreläsningar och studiebesök erbjuds under hela programmet. Tidigare har programstudenterna bl.a. gjort studiebesök på Musikverket och på konserthus i Stockholm och Uppsala och träffat musikjournalister, konsertproducenter, tonsättare och personer som arbetar på skivbolag, Sveriges Television, STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå, en intresseorganisation för svenska musikskapare som skyddar deras upphovsrättsliga intressen) och som entreprenörer inom musikområdet.
Du kan se en schematisk förteckning över vilka kurser som ingår i kandidatprogrammet i musikvetenskap i kurstablån för kandidatprogrammet

Söka senare del av program?
Du som redan har läst en eller flera kurser i musikvetenskap har möjlighet att söka senare del av program. Om det finns plats och du har rätt behörighet kan du börja på en senare termin av programmet. Exempelvis har du som är klar med Musikvetenskap A och B vid Uppsala Universitet möjlighet att börja på programmets tredje termin. Om du har läst musikvetenskap vid ett annat lärosäte kan det också finnas möjlighet att söka. För mer information, kontakta vår studierektor via e-post studierektor@musik.uu.se.

Valbara kurser inom kandidatprogrammet

Under de tre första terminerna på kandidatprogrammet är alla kurser obligatoriska. På våren under andra året samt hösten under tredje och sista året (dvs. termin 4 & 5) har du möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att välja kurser inom andra ämnen som är relevanta för just dig. Detta kan exempelvis vara andra humanistiska ämnen inom historisk-filosofiska fakulteten, språkkurser, ekonomi, juridik, marknadsföring eller informatik och media. Allt som allt ska du läsa 60 hp, och utav dessa 60 poäng måste minst 30 poäng vara inom ett biämne. Om du vill läsa utomlands finns det goda möjligheter att göra det genom ERASMUS-programmet. Du kan läsa mer om ERASMUS-programmet på universitetets ERASMUS-sidor. Du kan också kontakta vår programansvarige maria.schildt@musik.uu.se för mer information om utbyten vid vår institution.

Ett annat alternativ är att praktisera på en arbetsplats. Du får då en inblick i hur arbetslivet ser ut, samtidigt som du får in en fot på arbetsmarknaden. Du får ordna praktikplats själv, men däremot kan institutionen bekosta dina resor under praktiktiden, om du får praktik på annan ort. Exempel på tänkbara praktikplatser är musikförlag, produktionsbolag, artistbokningsbolag, eventföretag och bibliotek. Praktiken omfattar antingen 5 eller 10 veckor på heltid.
Hör gärna av dig till studievagledare@musik.uu.se om du har frågor och funderingar kring praktik eller kursval.