Kurslitteratur & schema

Kurslitteratur för din kurs hittar du genom att söka fram din kurs på universitetets utbildningssidor, uu.se/utbildning/utbildningar. Vad gäller schema för din kiurs kan du hitta det på flera olika sätt. På kurssidan i Studium finns schema tillgängligt till de flesta kurser. Hittar du inte ditt schema där kan du söka fram det i TimeEdit. Ofta får du även ett utskrivet schema vid första undervisningstillfället.

Tentamen

Vissa av våra kurser examineras genom en salstentamen, medan du på andra kurser blir examinerad genom en hemtentamen. Till salstentorna sker anmälan i Studentportalen. Mer information om anmälan får du av din lärare samt i Studentportalen i god tid före tentamenstillfället. Om du har anmält dig till en tenta men blir sjuk, är det bra om du meddelar din lärare att du inte kommer till tentan.

Det finns exemplar av gamla tentor sparade, om du vill kunna se i förväg ungefär hur tentan kommer att vara uppbyggd. Prata med din lärare, så kan hen hjälpa dig med detta.

Om du har skrivit en tenta och blivit underkänd, har du rätt till ett extra tentamenstillfälle under samma termin som du går kursen. Exakt när omtentamenstillfället inträffar varierar, men normalt brukar vi ha omtentamen ca en månad efter ordinarie tentamenstillfälle.

Om du av någon anledning inte skrev tentan under den termin du gick kursen, eller om du misslyckades vid både ordinarie tentamenstillfälle och omtentamen och vill komma tillbaka och tentera kursen en senare termin, brukar det också gå bra. Kontakta studievagledare@musik.uu.se, så får du hjälp.

Senast uppdaterad: 2022-08-15