Antagning

Efter att du har sökt en kurs eller ett program kommer du i mitten av juli att få ditt första antagningsbesked, som du ska besvara senast i slutet av månaden. Sedan kommer du i början av augusti att få ditt andra antagningsbesked. Det behöver du bara svara på om du har ändrat dig efter första antagningsomgången. Exakt vilka datum som gäller ser du på Antagning.se:s sida Viktiga datum. När du har blivit antagen och tackat ja till en utbildning, ska du aktivera ditt studentkonto och registrera dig på den kurs du blivit antagen till. Du aktiverar ditt studentkonto via sidan Användarkonto vid Uppsala universitet. Information kring registrering på din kurs hittar du i Studentportalen.

Registrering

När du har blivit antagen till en kurs eller något av programmen hos oss, måste du aktivera ditt studentkonto samt registrera dig för att kunna påbörja dina studier. Information om hur du aktiverar ditt studentkonto hittar du på universitetets webb. Hur du gör för att registrera dig på din kurs varierar beroende på om du läser på campus eller distans. All nödvändig information kring hur du gör för att registrera dig på just din kurs kommer att i god tid före terminsstart finnas tillgänglig i Studentportalen.

Kurslitteratur & schema

Kurslitteratur för din kurs hittar du genom att söka fram din kurs på universitetets utbildningssidor, uu.se/utbildning/utbildningar. Vad gäller schema för din kiurs kan du hitta det på flera olika sätt. På kurssidan i Studium finns schema tillgängligt till de flesta kurser. Hittar du inte ditt schema där kan du söka fram det i TimeEdit. Ofta får du även ett utskrivet schema vid första undervisningstillfället.

Kontakt

Om du inte hittar svaren på dina frågor här på webben är du välkommen att kontakta oss genom vår expedition: studievagledare@musik.uu.se, eller tel. 018-471 68 65. Där kan du få svar på frågor om våra utbildningar, antagning, registrering och studieintyg, alternativt slussas vidare till rätt person.

Senast uppdaterad: 2022-08-15