Särskilda behov

Studenter med funktionsnedsättning och studenter med särskilda behov har rätt att få stöd under sin studietid på universitetet. Detta gäller även personer med dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Mer information om stöd till funktionshindrade vid Uppsala universitet får du genom universitetets informationssida om studier med funktionsnedsättning.

Kontaktperson på vår institution för studenter med funktionsnedsättning eller särskilda behov är vår studievägledare. Om du ska läsa hos oss och behöver någon form av stöd, är det viktigt att du i god tid före terminens början tar kontakt med institutionen, enklast via mejl på studievagledare@musik.uu.se. Då kan vi se till att du får rätt form av stöd när din kurs börjar.

Senast uppdaterad: 2021-08-18